30 Aralık 2019 Pazartesi

DAL YABAN OLDU

Boza meylediyor toprağı taşı
Harman yeri idi valla dört başı
Gurbete düşürdü onca gardaşı
Köyler yaban oldu gül yaban oldu.

Anamın yaptığı hamurdan aşı
Gözümde tutse de toprağı taşı
Çare olmuyor ki boşa göz yaşı
Köyler yaban oldu tel yaban oldu

Çatıları çökmüş duvar yıkılmış
Ambarların  tahtaları sökülmüş
Arif olanların beli bükülmüş
Köyler yaban oldu dil yaban oldu

Yaylalarda meleşirdi kuzular
Ekin ile bezenirdi yazılar
Yüreği kapladı gün gün sızılar
Köyler yaban oldu kul yaban oldu

Avlularda gezinirdik hoşcana
Konu komşu halleşirdik dostcana
Unumuz uramız ekmek hascana
Köyler yaban oldu bel yaban oldu

Toplanırdık düğün bayram ederdik
Toprağına umutları dikerdik
İpler atlar yalınayak sekerdik
Köyler yaban oldu şal yaban oldu

Hatır alınırdı bir tutam tuzla
Gönüller şenlenir tatlıca sözle
Dağlar seda verir tepeyle düzle
Köyler yaban oldu sal yaban oldu

Çoban Çeşmesi'nde dertler sıralı
Toprak ıssızlaştı gönül yaralı
Kim dayattı bize yaban kuralı
Köyler yaban oldu hal yaban oldu.


GEL DÜŞMESon bahar gün kısa gecelerde gam
Saatler döküldü yollarım yorgun
İp atlayan düşler kalakalmış ham
Acıya süs olan dallarım dargın

Fırtınadan korktuk rüzgar kolladık
Bahar günlerini bir bir yolladık
Umutları hayallerde salladık
Demlere his olan kollarım yorgun

Iskaladık aşkı bozduk havayı
Gönülde değerli özgün davayı
Korktukça okusan onca duayı
Düşlere ses olan dillerim durgun

Yürek yaya kaldı düş eşiğinde
Islandı kirpikler aşk beşiginde
Dudak uçukladı meşk döşeğinde
Aşığa has olan tellerim kırgın

Şırıldasa sular parıldar taşlar
Matemle yüklü gönülde kuşlar
Her yanım köhne kış gözümde yaşlar
Ufkuma sis olan yellerim vurgun

Fasıl bitmiş toplayıp da çıkarma
Sobeledi hüzün boşa yakarma
Yaraları deşip üste çıkarma
Notada pes olan zillerim gergin

Gel düşme desem de düşer yapraklar
Dilime dolanır kara topraklar
Kan damlası çiçek yeşil yapraklar
İçinde yas olan güllerim bir gün

Çoban Çeşmesi'nin çığlık genzinde
Renk tükendi suratında benzinde
Feleğin şamarı tam da hüznünde
Düzünde pus olan yollarım her gün.

Hali Oral/Tavşanlı 30 Aralık 2019