7 Ocak 2022 Cuma

BİR FİKRİM VAR

 

Ortaokulu on kilometre yayan gidip gelerek okudum.(1971-74). Zor yıllardı. Zorluklar güçlendiriyor insanı. Zorlukları aşmanın çözüm yollarını da öğreniyor insan. Mücadele ruhu kazanıyorsun aynı zamanda. Ufacık sorunda psikolojin alt üst olmuyor, travmalar yaşamıyorsun. Sabrı öğreniyorsun en başta.

O yıllarda okullar arası bilgi yarışmaları oluyordu. Yarışmalar oldukça ciddiye de alınıyordu. Değirmisaz Ortaokulu’nda okulu temsil edecek grubun içerisindeydim. Önce okul kendi bünyesinde grupları yarışmalara sokup en güçlü ekiple ilçenin başka okullarıyla eleme usulü yarışmalar sürüp gidiyordu. Öğrenciyi hatta topyekûn okulu geliştiren bir şeydi. Görüyorum şimdi de özellikle sporda, halk oyunlarında, santraçta vb. dallarda yarışmalar mutlaka oluyor. Bilgi her şeyin başı olduğuna göre bu tür işler yeniden gündeme gelmelidir.

Televizyonlarda “Kim milyoner olmak ister”  “Üçte üç-Tamamı devam mı” yarışmaları güzel örnekler aslında. Şahsen zevkle izliyor çok şey de öğreniyorum.

Buradan hareketle, köyler arası bilgi yarışmaları, halk oyunları, tarımsal yarışmalar, yemek kültürleriyle ilgili yarışmalar, Giyim kuşam yarışmaları, türküler, maniler.. her köyün kendine has gelenek ve görenekle ilgili ne varsa neyi varsa. Çoğalt da çoğalt. Bunun organizasyonunda  Kültürel kurumlarımız, özel idareler, Milli eğitim kurumlarımız, Halk Eğitim, Belediyeler, muhtarlıklar, koordinasyonu sağlamak adına Kaymakamlarımız.

Kültürel birikimleri, tarihsel konuları, üretim ve üretim tekniklerimizle ilgili her köyü kendi içinde duyarlı hale getirirken köylerimizi birbiriyle etkileşim içine sokmak mümkün. Yeni kuşaklara tüm bu değerlerin hatırlanıp taşınmasına vesile olabiliriz.  Bu tür etkinlikleri kayıt altına da alabildik mi değme keyfine.

Eğitimle uğraşanlar iyi bilir. Bir konu işlenmeden önce amaçlar ve araçlar belirlenir kazandıracağı bilgi ve beceriler proğram içinde beyan edilir.. Ders konuları öyle işlenir.

Köyler arası bu tür yarışmaların amaç ve araçları toplumun genel yapısına müthiş katkılar yapacaktır. İçinde yaşadığı kültürün farkına vardıracaktır en azından. Üretimin çeşitlenmesini zenginleştirecektir. Her köy ürettiği ne varsa sergileme, ortaya koyma becerisi kazanırken sahiplenme duygusu gelişecektir.

Okullarımız özellikle spor alanında kendi aralarında bir yarış içinde oluyorlar. Bölgesel yarışmalara katılıyorlar. Ne kadar güzel..

Şimdi değişik başlıklar altında köylerimizde bunu yapmanın tam da sırası diye düşünürüm şahsen. Çok da zor  değil. Yaratacağı ivme çok yüksek. İlçemizde bu tür etkinlikleri gerçekleştirmeye müsait kamusal mekanlarımız da mevcut. Bunu harekete geçirecek resmi irade gerekli.

Köy köy, ilçe ilçe, il il tüm ülke sathına yaygınlaştığını düşünmek bile heyecan yaratıyor insanda.

Bir başka önerimde köylerimizde bulunan bilge yaşlılardan kendi köyüyle, yöresiyle ilgili yaşam hikâyelerini dinleyip kayda geçirmek. İnanın bunların toplamının gerçekleştiğini düşündüğün zaman her insana nasıl bir sorumluluk duygusu kattığını el birlik göreceğiz.

Hemen yapılabilecek etkinliklerden biri de ilçemizde Köy Tanıtım Günleri. Fotoğraflarla Köylerimiz Yine olur mu olur. Yeter ki niyet edilsin.

Köy köy tesis edilen sosyal yapılar gelişmeye yeter mi? Yeter ama eksik kalır. 

İfade etmeye çalıştığım önerileri gerçekleştirmeye niyetlenmenin tam da zamanı. Şimdi düşünme zamanı. Düşünmek bile güzel kardeşim. Haydi hayırlısı.. Sağlıcakla

Hiç yorum yok: